Glasnet Heusden: Glasvezel van, vóór en dóór ondernemers

Begin 2014 is het glasvezelnetwerk van Glasnet Heusden in gebruik genomen. Zo goed als alle aan de A59 gelegen industrieparken zijn aangesloten. Francois van Son en Ben van de Wijgert, beiden van Solaris Parkmanagement lichten toe hoe het initiatief een succes werd.

Initiatief
Lokale ondernemers namen met de gemeente initiatief om een glasvezelnetwerk te realiseren. In 2011 startte de gemeente Heusden het voortraject; de realisatie van glasvezel op zo'n zes bedrijventerreinen langs de A59. De gemeente wilde een stratendekkend netwerk realiseren, open en redundant. Hiermee zou een betaalbare, betrouwbare en veilige glasvezelverbinding voor iedere MKB-ondernemer binnen bereik komen. Elk bedrijventerrein had een vertegenwoordiger/ aanspreekpunt. Tevens had de gemeente een externe adviseur ingeschakeld om het totaalproject mede vorm te geven.

Businesscase
Van Son vertelt dat in eerste instantie werd uitgegaan van 90 klanten om de businesscase rond te krijgen. Dan zou eenmalig 500 euro aansluitkosten worden betaald en 175 euro maandelijkse kosten. Het bleek niet haalbaar om 90 klanten te werven, dit betekende dat er geen stratendekkend netwerk zou komen. Door een aanbestedingsvoordeel bleken slechts 65 klanten nodig om te kunnen starten. 'Bij de vraagbundeling kwamen we tot 50 klanten.' De gemeente en twee lokale ondernemers hebben aangeboden het verschil te overbruggen met een extra bijdrage, zodat de businesscase alsnog rond is gekomen. 'De Rabobank ging akkoord en eind 2013 kon de schop in de grond.' Inmiddels zijn er in Heusden 67 klanten aangesloten, een aantal grote bedrijven zoals Wärtsila, Koninklijke Sanders en Boost en ook scholengemeenschap D'Oultremont College in Drunen.

Coöperatie

Van Son en van de Wijgert vertellen dat gekozen is voor een coöperatievorm, deze wordt succesvol geëxploiteerd. Het uitgangspunt van de coöperatie is dat er geen winst wordt gemaakt. Alle klanten zijn in principe lid. 'Met de overwinst die gemaakt wordt kunnen de maandelijkse kosten op termijn verlaagd worden. Nieuwe klanten zijn van harte welkom en dragen bij aan het structureel verlagen van de maandelijkse kosten', aldus van Son.
Het bestuur van Glasnet Heusden komt zo'n vier keer per jaar bij elkaar om zaken te bespreken. In het bestuur zitten ondernemers vanuit verschillende bedrijventerreinen. De coöperatie heeft het beheer en onderhoud uitbesteed aan Solaris Parkmanagement, een lokale aannemer die het netwerk heeft aangelegd. De belichting van het netwerk wordt verricht door Parknet uit Waalwijk.

Netwerk

De heer Van de Wijgert licht toe hoe de structuur en het beheer van het netwerk eruit ziet: "Een redundante verbinding kon gerealiseerd worden via een aansluiting op ParkNed, dat in de gemeente Waalwijk de bedrijventerreinen voorziet van glasvezel. ParkNed is op zijn beurt is weer aangesloten op de Ams-ix (Amsterdam- Internet exchange). Qua beheer en onderhoud heeft de coöperatie afspraken met een lokale aannemer die het netwerk heeft aangelegd. Deze partij verzorgt ook het onderhoud en treedt op bij storingen. De belichting van het netwerk wordt verricht door ParkNed uit Waalwijk. Qua dienstaanbieders: het betreft een volledig open netwerk, dus er is geen enkele beperking om diensten aan te bieden op het netwerk van Glasnet Heusden. Hierdoor zijn er zo'n 25 dienstaanbieders actief op het netwerk.

Leerpunten voor andere initiatieven

Wat betreft de exploitatiefase van een glasvezelnetwerk hebben de heren Van de Wijgert en Van Son nog enkele tips voor andere initiatieven: "Je moet een duidelijk besef hebben van de dingen waar je mee te maken krijgt. Wat zijn de kansen en wat zijn de bedreigingen! Een succesvol netwerk is een groeiend netwerk. En die groei komt uit het netwerk zelf. Uit een succesvolle exploitatie. Daar ligt de kracht. Betrek ondernemers bij de zaken, voorzie ze van (actuele) informatie en neem de ondernemers mee door het woud aan mogelijkheden. Blijf zelf met de ondernemers in gesprek!"

Bron: www.brabant.nl

Foto: François van Son van Glasnet Heusden met Alex van Herpen van Voicetronics, de 60ste klant.